FAQ
Co oznacza "zezwolenie na pobyt czasowy i pracę"
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Cudzoziemiec dołącza wypełniony przez pracodawcę załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w którym wskazane są warunki jego zatrudnienia.

Take zezwolenie na pobyt jest połączone z pracodawcą. W przypadku, jeżeli stosunek pracy zostanie przerwany cudzoziemiec musi zawiadomić o tym Wojewodę, który wydał zezwolenie i złożyć wniosek o wydanie kolejnego zezwolenia na pobyt i pracę.
Jak długo się czeka na kartę pobytu
Długość postępowania zależy od mnóstwa czynników (np. województwa, sposobu składania wniosku, posiadania kompletu dokumentów, inspektora prowadzącego sprawę i t.d.). W idealnym przypadku jest to 3-4 miesięcy.
Czy polish legalization centre działa tylko w warszawie
Nasza firma działa we wszystkich województwach. Główne biuro znajduje się w Warszawie przy ul. Prostej 70.
Zapytaj o cenę indywidualnej sprawy
Zostaw swoje dane kontaktowe i nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia oferty.