FAQ
POLISH
LEGALIZATION
CENTRE
Jak dostać Zezwolenie na Pobyt lub Pracę w Polsce nie tracąc nerwów i czasu?
Świadczymy pomóc prawną w zakresie legalnego pozyskiwania przez obcokrajowców niezbędnych zezwoleń do prowadzenia normalnego pobytu lub pracy na terytorium RP.

Za 4 lata istnienia zespołu naszymi klientami byli i nadal są obywatele już ponad 55 krajów całego świata.
NASZA FIRMA SPECJALIZUJE SIĘ NA PRAWIE MIGRACYJNYM. DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU REPREZENTUJĄC NASZYCH KLIENTÓW PRZED URZĘDAMI WOJEWÓDZKIMI, SZEFEM UDSC i SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI W SPRAWACH BARDZIEJ SKOMPLIKOWANYCH.
W celu szybkiej i efektywnej współpracy z naszymi klientami obsługa jest prowadzona w 4 językach:

1. Polskim;
2. Angielskim;
3. Ukraińskim;
4. Rosyjskim.
ZALETY WSPÓŁPRACY
DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE
Prawo migracyjne ma dość przestrzeni do interpretacji. Opieramy się w swoich działaniach wyłącznie na indywidualne i praktyczne traktowanie tego prawa przez każdy organ.
WZROST SPRAW WYGRANYCH
Codziennie aktualizujemy i ulepszamy nasz system w komunikacji z Organami, klientami i wewnątrz zespołu.
REZULTAT NA 1 MIEJSCU
Choć nasze usługi mają charakter procesualny i nie zawsze gwarantuje pozytywne załatwienie sprawy, pilnujemy aby klienci dostawali rezultat w każdym razie.
OBSŁUGA KLIENTA
W trakcie obsługi każdy klient może zwrócić się do nas z prośba o aktualny status, dodanie dowodów lub skorygowaniu informacji indywidualnej sprawy.
OSIĄGNIĘCIA
4
82%
Lata na rynku
Klientów przedłuża z nami kolejne pozwolenie na pobyt
Każdemu klientowi przysługuje rabat na korzystanie z kolejnej usługi.
1150+
50+
Pozytywnie załatwionych spraw.
Obsługiwanych narodowości.
Za każdym klientem, stoi zespół doświadczonych specjalistów.
USŁUGI
01
ZEZWOLENIE NA POBYT OD A DO Z
Cudzoziemiec może dostać zezwolenie na pobyt na terytorium RP jeżeli przebywa tu legalnie i ma cel pobyt na okres więcej niż 3 miesiące.

Cena za usługę zależy od celu pobytu cudzoziemca, posiadania kompletu dokumentów i etapu rozpatrzenia wniosku. O dokładną wycenę zapytaj naszego konsultanta.
02
POZWOLENIE NA PRACĘ
Jest to dokument umożliwiający legalne świadczenie pracy przez cudzoziemca objętego wymogiem posiadania takiego zezwolenia.

Dla firm zatrudniających obcokrajowców mamy przyjazne warunki współpracy, wygodniejsze za budowanie własnego działu prawnego ds. legalizacji pobytu i pracy. Jesteśmy płatnikami VATu. NIP: 5252757314.
03
BUDOWANIE STRATEGII
Często mamy do czynienia z indywidualnym wybudowaniem strategii w sprawach pobytowych. Czasami zdarza się tak, że klient się gubi w procedurach administracyjnych, nie reaguje na korespondencję ze strony Urzędu, wskutek czego zostaje w Polsce nielegalnie lub... prawie nielegalnie.

Jeżeli klient nie chce lub nie może skorzystać się z pełnego pakietu usług, oferujemy porady prawne ze specjalistą imigracyjnym w naszym biurze, telefonicznie lub za pomocą platform ZOOM, GOOGLE MEETS i WHATSAPP.
OPINIE KLIENTÓW
01
02
Zezwolenie na pobyt dla studenta na 2.5 lata
Każdy cudzoziemiec ubiegający o kolejne zezwolenie na podstawie studiów wyższych może dostać kartę pobytu z okresem do 3 lat. Zawsze walczymy o dobro klienta, żeby on zapomnął o papierologii na jak można dłuższy okres czasu.
Karta Pobytu na podstawie pracy na 2 lata
Nasz klient, który niedawno dostał kolejne zezwolenie na pobyt, tym razem nie połączone z pracodawcą, gdyż jest absolwentem polskiej uczelni i nie podlega obowiązku posiadania pozwolenia na pracę.
03
04
Przywrócenie terminu do złożenia odwołania
Klient zwrócił się do nas kiedy się dowiedział że Urząd Wojewódzki wysłał decyzję administracyjną na nieprawidłowy adres wskutek czego pobyt klienta był w Polsce nielegalny. Po całkowitej analizie sprawy wzięliśmy się za to aby mu pomóc.

Po roku naszych działań wygraliśmy sprawę i pobyt klienta znowu liczył się jako legalny. Kilka miesięcy póżniej dostaliśmy decyzję pozytywną. Klient nareszcie może normalnie żyć w Polsce i odwiedzić rodzinę w swoim kraju.
Zezwolenie na pobyt i pracę na okres 3 lat
Jest to maksymalny okres nasz klient mógł dostać zezwolenie na pobyt. Ważne jest to, że pracodawca odniósł się z rozumieniem do wsparcia pracownika i przekazywał mu wszystkie dokumenty, o które był przez nas wzywany. Szybka współpraca dała nam taki piękny rezultat.
FAQ
Co oznacza "zezwolenie na pobyt czasowy i pracę"
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Cudzoziemiec dołącza wypełniony przez pracodawcę załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w którym wskazane są warunki jego zatrudnienia.

Take zezwolenie na pobyt jest połączone z pracodawcą. W przypadku, jeżeli stosunek pracy zostanie przerwany cudzoziemiec musi zawiadomić o tym Wojewodę, który wydał zezwolenie i złożyć wniosek o wydanie kolejnego zezwolenia na pobyt i pracę.
Jak długo się czeka na kartę pobytu
Długość postępowania zależy od mnóstwa czynników (np. województwa, sposobu składania wniosku, posiadania kompletu dokumentów, inspektora prowadzącego sprawę i t.d.). W idealnym przypadku jest to 3-4 miesięcy.
Czy polish legalization centre działa tylko w warszawie
Nasza firma działa we wszystkich województwach. Główne biuro znajduje się w Warszawie przy ul. Prostej 70.
OTWARCI NA WSPÓŁPRACĘ
NA WARUNKACH WIN-WIN
ZKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
CONTACT
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Email:
office@polish-centre.com
Biuro:
ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa
Telefon:
+48 739 096 399
Polish Legalization Centre sp. z o. o.
KRS: 0000740860, NIP: 5252757314, Regon: 380831873 Kapitał zakładowy 30 000,00 ZŁ
POLISH
LEGALIZATION
CENTRE